Relationer

Välvårdade relationer är en stor del av ditt välmående! Våra liv består av relationer, till partner, familj, bekanta, vänner, släkt, kollegor…
Hur dina relationer fungerar avgör till stor del hur du mår.


För den enskilde

Vi erbjuder dels enskilda samtal som kan förbättra din del i den relation du vill vårda eller förbättra. Detta sker genom coaching. Se avsnittet för coaching för mer information.

Samtal för två

Vi erbjuder samtal för par, det kan vara för en parrelation men också två vänner eller kollegor på arbetet.

Har ni kört fast i er parrelation erbjuder vi även samtal för er. Processen börjar genom att ha en träff med er som par. Det kan sedan utvecklas till att växla mellan gemensamma och enskilda samtal för bästa resultat.

Kurser

För parrelationer har vi också kurser som sträcker sig över två dagar, där vi träffas två till fyra par beroende på behov. Dessa kurser är till för er som är nya i er relation och vill starta på bästa möjliga sätt när det gäller kommunikation, attityder och förhållningssätt till varandra.

Kurserna är även till för er som varit tillsammans ett tag och vill utveckla er relation, förbättra kommunikation, lösa upp cirklar ni hamnat i eller bara vill få tid till att reflektera över vad som är bra och vad som kan förbättras.

Relationer kan vårdas och förbättras på många olika sätt.

Hur processen med relationer går till

Ett första upptaktssamtal hålls alltid utan debitering. Det kan vara fysiskt eller digitalt. Samtalet har bland annat till syfte att känna på relationen och bestämma sig för hur den fortsatta processen ska se ut. Upptaktssamtalet är förutsättningslöst från båda parter och om någon part inte vill fortsätta efter detta samtal så avslutas samtalen.

Här möts vi

Enskild coaching sker antingen på Nelsonsgatan 1 i Borås eller digitalt via Teams eller annan digital plattform. Parcoaching samt kurser sker alltid fysiskt på Nelsonsgatan 1 i Borås.

Tystnadsplikt

Coachen garanterar tystnadsplikt om inte något kommer upp som har anmälningsplikt