Kursutbud

Vi håller kontinuerligt kurser på Nelsonsgatan 1. Nedan är våra standardkurser men vi erbjuder även skräddarsydda kurser för ert behov så länge de är inom vårt kompetensområde. Ta i så fall gärna kontakt med oss.


De av oss som äger en bil besiktigar den en gång om året för att se att allt fungerar och servar den när något inte går som det ska, men hur gör vi med oss själva och våra förhållanden? Tar du eller ni den tid som behövs för att besiktiga och förbättra det som är viktigast i livet? Förhållandet till dig själv och de du har närmast dig?

Relationskurs för par

(normalt fredag – söndag)

 • Två till fyra par träffas under en helg för att utvecklas inom kommunikation, attityder och förhållningssätt till varandra.
 • Dagarna innehåller seminarier, tid för varandra som par, samtal med övriga i gruppen, coaching, matlagning, social samvaro och förhoppningsvis många lärdomar och skratt.
 • Vi följer upp med ett telefonsamtal efter två månader och efter ett år för att se om ni har några frågor samt identifiera om det är några områden som ni önskar jobba vidare på.

Singelkurs för dig som är singel

(normalt fredag – söndag)

 • Fyra till åtta deltagare vid varje kurstillfälle.
 • Det här är ingen dejtinghelg utan ett tillfälle att utveckla singellivet, hur det kan bli mer meningsfullt, hur du kan ta hand om dig själv på ett bättre sätt. Det handlar om attityd och förhållningssätt till dig själv.
 • Om du längtar efter en partner ger även dessa dagar möjlighet till att förbättra din självkänsla och ditt självförtroende – att se och förstå att du är värd att älskas.
 • Dagarna innehåller seminarier, samtal, coaching, matlagning, social samvaro och förhoppningsvis nya goda vänner.
 • Vi följer upp med ett telefonsamtal efter två månader och efter ett år för att se om ni har några frågor samt identifiera om det är några områden som ni önskar jobba vidare på.

Kurs i välmående

(kvällskurs vid 6 tillfällen)

 • Inom positiv psykologi handlar det om förebyggande välmående. Att göra mer av de saker vi mår bra av och att göra mindre av det som inte tillför värde i livet. Allt vi gör behöver för den skull inte vara ”roligt”. Ibland måste man göra saker för att de behöver uträttas. Det finns saker som alla mår bra av att göra mer av men det finns också saker som just du mår bra av. Vid dessa kurstillfällen går vi igenom områden som är allmängiltiga men försöker också hitta det som är specifikt för just dig.
 • Ämnen vi bland annat tar upp är positiva och negativa känslor, förlåtelse, tacksamhet, tillfredsställelse i olika delar av livet såsom familj, vänner, arbete och att hitta engagemang, passion, mening och sinnesro.
 • Vi följer upp med ett telefonsamtal efter två månader och efter ett år för att se om ni har några frågor samt identifiera om det är några områden som ni önskar jobba vidare på.

Kurs i förlåtelse

(kvällskurs vid 4 tillfällen)

 • Om någon gjort något fel mot dig eller om du gjort fel mot någon annan utan att förlåtelse skett kan det leda till bitterhet. Om du känner igen dig och skulle vilja ändra på det, då är du varmt välkommen till denna kurs. Det är inget lätt arbete att förlåta eller be om förlåtelse men det är värt det!
 • Du är också välkommen till kursen om du inte än vet om du vill förlåta. Då får du kunskap om vad förlåtelse innebär och kan sedan bestämma dig för om du vill gå vidare med de praktiska övningarna på egen hand.
 • I denna kurs går vi dels igenom vad förlåtelse är, dels varför och hur man förlåter men det blir också mycket eget arbete mellan gångerna då du arbetar med din specifika situation.
 • Ambitionen är att när du gått igenom den här kursen ska du antingen ha förlåtit eller bett om förlåtelse eller vara på god väg att göra det. Vi är alla olika och behöver olika lång tid för att genomföra förlåtelse.
 • Vi följer upp med ett telefonsamtal efter två månader och efter ett år för att se om ni har några frågor samt identifiera om det är några områden som ni önskar jobba vidare på.

Kurs i tacksamhet

(kvällskurs vid 2 tillfällen)

 • Detta är en vitamininjektion vid bara två tillfällen! Tacksamhet är ett effektivt sätt till bättre välmående.
 • Vi pratar om tacksamhet samt går igenom enkla och praktiska sätt att praktisera tacksamhet i din vardag.
 • Vi följer upp med ett telefonsamtal efter två månader och efter ett år för att se om ni har några frågor samt identifiera om det är några områden som ni önskar jobba vidare på.

Är du intresserad av att delta i en kurs, hör av dig!

Relationskurserna och singelkurserna driver jag, Tintin Jonasson, tillsammans med min man HobbE Jonasson.