Coaching

Coaching är ett effektivt sätt att ta dig från nuvarande situation till önskat läge. Det är du själv som styr mål och vägen dit medan coachen guidar och ställer frågor för att hitta bästa och effektivaste väg.

Relationer

Välvårdade relationer inom alla områden i livet ger större välmående. Att lägga tid på bra kommunikation, attityder och förhållningssätt i dina relationer är väl investerat engagemang.

Konfliktlösning

Konflikter är normala och ofta vill vi lösa dem men vi vet inte hur. Genom medling av en tredje oberoende part kan ni förlösa den energi som nu går åt till konflikten och istället använda den för positiva användningsområden.

Kurser

Vi håller även kurser på Nelsonsgatan 1 i Borås så som relationskurs för par, singelkurs för singlar samt kurser i välmående, förlåtelse och tacksamhet