Välmående och effektivitet!

Hur mår ert företag? Handen på hjärtat – hur står det till när det gäller välmående och effektivitet? Skulle det kunna förbättras? Har ni engagerade medarbetare som trivs och vill göra sitt bästa för företaget. Troligtvis är det en blandning…

Skulle det kunna förbättras? Förmodligen.

Prioriteras det? Kanske. Här tror jag det skiljer sig mycket mellan olika bolag. Är ni ett företag som prioriterar engagemang och delaktighet så har ni förmodligen stor del välmående medarbetare, men kan ni se att medarbetare inte är effektiva eller byter jobb, så fundera på om ni ska göra något åt det.

Jag tror att de flesta företag tänker på effektivitet men att man inte sätter det i samband med att medarbetare behöver må väl, vara på rätt plats, känna sig utmanade av arbetsuppgifterna, men också stöttade.

Nu vill jag utmana dig som läser detta: Är du redo att göra en förändring på ditt bolag? Skulle du vilja satsa på det viktigaste kapitalet du har – dina medarbetare? I så fall är jag rätt så säker på att effektivitet och lönsamhet skulle öka i samma takt som du satsar.

Jag har i många år arbetat som chef i olika roller och tyvärr har jag, som så många andra, gjort misstaget att fokusera på lönsamhet och effektivitet i första hand. Om man gör det på fel sätt, är det så lätt att tappa engagemanget på vägen. Det blir mer krav än vilja och det fungerar sällan bra i längden.

Att i första hand satsa på att människor är på rätt plats, att de får utvecklas, att de får tillfällen att vara kreativa, att komma med lösningar, att lösa upp konfliktsituationer, att förbättra samarbete, att göra team som fungerar är inte så svårt men det kräver ödmjukhet att inse att du inte har alla lösningar själv.

De företag som lyckas med det, är de företag som vinner – både i lönsamhet, effektivitet och att kunna anställa och behålla bäst medarbetare!

Vill du prata om hur ditt företag kan bli bättre, ring eller e-posta gärna, så bestämmer vi ett förutsättningslöst möte. Därifrån kan du sedan bestämma om och hur du vill gå vidare.

Tintin