Relationer

Konfliktlösning

Varför relationsbyggande?

Välmående och effektivitet hänger ihop. Välvårdade relationer är en stor del av ditt välmående! Hur är samarbetskulturen på ert företag? Kan den förbättras? Och skulle det i så fall ge högre effektivitet? Det är frågor som vi jobbar på tillsammans med er.

Att arbeta med relationer och samarbetskultur som ger tydlighet kan snabbt förbättra välmående hos medarbetare och ge högre effektivitet.

sAMARBETSKULTUR

Samarbetskulturen i ett bolag mår bra av att ses över kontinuerligt. Har ert företag till exempel nyss gjort en organisationsförändring, har de ekonomiska förutsättningarna förändrats, har ni bytt personal, är det något speciellt som påverkar er arbetsbelastning, har konkurrenssituationen förändrats eller oroar världsläget just nu? Då är dags för relationsbyggande för att få upp välmående och effektivitet.

Hur arbetet med relationer går till

Vi träffar företagsledningen för att gå igenom hur samarbetskultur och relationer ser ut på ert företag. Vi listar styrkor och svagheter, vad som kan förstärkas och vad som bör förändras. Efter en första genomgång, bestäms hur vi går vidare på bästa sätt för att de önskemål som finns ska bli verklighet.

Förslag på saker som belyses
  • Forum för tidig problemlösning
  • Medarbetares ansvar och återkoppling från ledningen
  • Är chefer på rätt plats och passar deras ledarstilar in i företaget
  • Kultur och värderingar på företaget
  • Finns det informella roller som stör
  • Är organisationen optimal för högsta möjliga effektivitet
  • Medarbetares arbetsbelastning
  • Hur är maktbalansen i företaget
  • Finns det bra informationsvägar och återkopplingsmetoder för förbättringsmöjligheter

I steg två jobbar vi med hela företaget, dels för att hitta lösningar, dels för att genomföra dem.

Det viktiga är att genomföra de saker som ger positiv förändring, ökat välmående och ökad effektivitet.

Förändringar kan till exempel ske genom att coacha enskilda medarbetare, genom förbättrade arbetssätt för team eller förändrad kultur.

Här möts vi

Arbetet sker antingen på Nelsonsgatan 1 i Borås eller på ert företag. Vissa delar kan även ske digitalt via Teams eller annan digital plattform.