Relationer

Konfliktlösning

Varför coaching?

Coaching är fokuserade och lösningsinriktade samtal som ger förändring! Välmående och Effektivitet är värdeord som vi jobbar efter. 

Välmående och effektivitet

När en medarbetare mår väl i sig själv och sin roll på arbetsplatsen blir arbetet denne utför effektivt. Att ha motiverade medarbetare på rätt plats ger alltid högre effektivitet för företaget.

Att ta dig från nuvarande situation till önskat läge

bakgrund

Coaching kommer från ordet ”coach”, alltså en vagn som tar dig från en plats till en annan, och det är precis det coaching handlar om.

En leende Tintin som sitter i en fotölj utomhus

Hur går coaching till?

Normalt används coaching vid enskilda samtal men det kan även användas för två eller fler personer som önskar förändras tillsammans.


en Inledande träff

Företagsledning och coach träffas för att göra upp hur coaching av medarbetare kan göras på bästa sätt. Det kan till exempel vara hur mycket information som ska delas till ledningen från samtalen. 


Återkoppling

Normalt är det bästa att medarbetaren själv delar med sig av de lösningar och mål man kommit fram till i samtalen men det kan även i vissa fall vara coachen som delar viss information. Detta är alltid uppgjort i samförstånd med medarbetaren.


Förändring sker genom att bli medveten om klientens nuvarande situation, ta reda på vilket det realistiska målet är för att sedan hitta motivation och vägar att nå dit och skapa vanor som gör beteendet hållbart i längden.

Omfattning

Antal samtal som behövs kan vara olika. Om coachingen gäller ett specifikt ämne är det normalt fyra till fem sessioner med en till tre veckors mellanrum mellan varje samtal. Men det kan också finnas medarbetare som önskar ha en mer regelbunden coaching-kontakt där man träffas mer sällan men har en återkommande kontakt.


Coachens roll

Coachen bistår klienten med bland annat utforskning, igångsättning och uthållighet i förhållande till de mål klienten definierar under processen. Istället för att uppehålla sig vid analysen av ett problem inriktar sig coaching på lösningen. Coaching är varken rådgivning eller terapi. Det är inte att någon annan talar om hur någon ska vara eller göra utan klienten styr sina egna mål med hjälp och guide av sin coach.

Mycket viktigt arbete görs mellan coaching-samtalen och grundas på uppgifter och utmaningar som klient och coach kommer överens om.


Här möts vi

Coaching sker antingen fysiskt på Nelsonsgatan 1 i Borås, på ert företag eller digitalt via Teams eller annan digital plattform.


TysTNadsplikt

Coachen har tystnadsplikt förutom för de saker coach och klient gemensamt kommer överens om att ta upp med ledningen. Om något kommer upp som har anmälningsplikt gäller inte tystnadsplikten.